Aktualności

W najnowszym numerze

"Przedszkolne ABC" nr 1/2017

Reklama

Do pobrania

Zapraszamy do pobrania bezpłatnych
materiałów w wersji PDF.

WEJŚCIE

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera!
W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

WYŚLIJ


Przedszkolne ABC - styczeń 2017

 

Z Wami i dla Was rozpoczynamy trzeci rok wydawania czasopisma. Tym razem będzie on przebiegał pod hasłem „Potrzeby – wyzwania – inspiracje”. W kolejnych numerach zamierzamy w kontekście tego hasła omawiać zagadnienia skłaniające do refleksji i poszukiwania dróg wychowania najmłodszych w reformowanym systemie oświaty.

Obserwując zjawisko rozwoju, dostrzegamy, że na jakość warunków edukacyjnych wpływa niewątpliwie nie tylko dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, ale też właściwie zagospodarowana przestrzeń edukacyjna. Zamierzamy prezentować praktyczne rozwiązania inspirujące do aranżacji przestrzeni edukacyjnej przyjaznej dziecku, która umożliwi mu uczenie się w toku zabawy przez przeżywanie, eksperymentowanie i odkrywanie, a także da szansę na podejmowanie swobodnej aktywności we wszystkich sferach rozwoju. Będziemy również poruszać tematy dotyczące zastosowania nowych technologii, ochrony zdrowia przedszkolaków, promowania czytelnictwa oraz rozwijania u przedszkolaków motywacji do nauki czytania i pisania.

W numerze prezentujemy przykłady edukacji najmłodszych z wykorzystaniem metod aktywizujących: dramy, zabaw badawczych oraz gier i zabaw dydaktycznych. Przedstawiamy także pomysł na promowanie rodzinnej aktywności ruchowej i przykłady zabaw plastycznych nawiązujących do Dnia Babci i Dziadka.

W Nowym Roku życzymy naszym Czytelnikom i Współpracownikom zdrowia, szczęścia

oraz wielu sukcesów osobistych i zawodowych. Pozdrawiamy, Redakcja

 Zamów prenumeratę!


Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie "Baśnie, Bajki, Bajeczki" pod hasłem "Zima w Dzieciecej Literaturze"
 
Organizatorem konkursu jest Bajkowe Przedszkole Prywatne w Jaśle.

Konkurs został objęty Patronatem Fundacji „ABCXXI — Cała Polska Czyta Dzieciom”; Patronatem Honorowym: Burmistrza Miasta Jasła oraz Patronatem medialnym czasopisma "Przedszkolne ABC".

 
 
 
Regulamin konkursu do pobrania

 
Ogólnopolski konkurs „Świąteczna kartka” organizowany przez Miejskie Przedszkole nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach pod patronatem medialnym „Przedszkolne ABC”

Miejskie Przedszkole nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach we współpracy z czasopismem „Przedszkone ABC” ma zaszczyt zaprosić dzieci w wieku 3-6 lat oraz nauczycieli do ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. „Świąteczna kartka.”

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, to okres radości i ciepła, czas składania sobie życzeń i wysyłania świątecznych kartek. Zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat, oraz nauczycieli do wykonania kartek świątecznych, oddający wspaniały klimat nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Nagrody w konkursie ufundowało "Przedszkolne ABC" oraz MER Plus (wyłączny dystrybutor produktów firmy Jovi)

Informacje o konkursie do pobrania

Regulamin do pobrania


Stanowisko MEN w sprawie diagnozy przedszkolnej!!!

Diagnoza w przedszkolu - dla kogo i jak ???? Stanowisko MEN w tej sprawie!
Po wielu tygodniach milczenia MEN zajęło stanowisko w sprawie diagnozy dla 5=latków i 6-latków. Tekst stanowiska MEN jest do pobrania: diagnoza przedszkolna w roku 2016/2017


IV edycja konkursu "Wymyśl grę, zostań autorem Granny". Patronat medialny "Przedszkolnego ABC"

Rusza kolejna edycja konkursu!! W związku z licznymi zapytaniami o możliwość stworzenia własnej gry rozszerzyliśmy warunki uczestnictwa. W tej edycji, każdy kto tylko, odważy się spróbować swoich sił może wziąć w nim udział.

Szczegóły w regulaminie:

Srtona 1

Strona 2

 


Bezpłatny numer materiałów "Uczę się czytać i pisać"

Zamów prenumeratę "Przedszkolnego ABC", a bezpłatnie otrzymasz materiały dla nauczycieli starszych przedszkolaków (pięciolatków i sześciolatków) "Uczę się czytać i pisać"

  

Zamów prenumeratę


Prawne ABC - informacje o programie wychowania przedszkolnego i procedurze jego dopuszczenia

Na prośbę Czytelników przygotowaliśmy informację o programie wychowania przedszkolnego i procedurze jego dopuszczenia w przedszkolu.
Plik dostępny jest w zakładce "Do pobrania"

Uczę się czytac i pisać

Z wielką przyjemnością informujemy o nowym dodatku do czasopisma – publikacji dla nauczycieli sześciolatków - Uczę się czytać i pisać. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem wychowawców, którzy od września będą przygotowywać dzieci do nabywania umiejętności czytania i pisania. Publikacja jest dostępna wyłącznie dla prenumeratorów!

 

Zapraszamy do BEZPŁATNEGO pobrania fragmentu Uczę się czytać i pisać. Materiał jest dostępny w zakładce "Do pobrania"

Więcej informacji o dodatku można uzyskać e-mailowo pod adresem: redakcja@przedszkolneabc.pl lub telefonicznie 794 994 190

Życzymy przyjemnej lektury :)Prawne ABC! MEN opublikowało projekt podstawy programowej wychowania przedszkolnego

W projekcie czytamy: W przedszkolu starsze dzieci przede wszystkim powinny rozpocząć naukę czytania i – w zależności od indywidualnych umiejętności – przygotowywać się do nauki pisania (podejmowanie prób pisania). Nauka pisania, jako umiejętność znacznie trudniejsza dla dziecka, powinna być domeną edukacji szkolnej. (...) Dziecko sześcioletnie, realizujące roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne powinno podejmować aktywność podobną do aktywności ucznia. Rolą nauczyciela wychowania przedszkolnego jest przygotowanie dziecka do nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, uwzględniając potrzeby dziecka – w tym potrzebę ruchu.

Zapisy dotyczące nabywania umiejętności czytania i pisania brzmią:

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

 1. potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;

 2. potrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

 3. dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;

 4. słucha lub odbiera w dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, m.in. z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji lub języka migowego; interesuje się książkami;

 5. rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu;

 6. układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

 7. zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe);

 8. interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać;

 9. interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisania;

 10. rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania.

Zapisy dotyczące nabywania umiejętności matematycznych:

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

 1. liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego;

 2. dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

 3. porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne i nierównoliczne;

 4. zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej;

 5. rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;

 6. wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;

 7. zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku;

 8. rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne i porównuje ich wielkości.

Treść projektu podstawy programowej (dokument do pobrania)

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (załącznik do rozporządzenia nr 1) ma wejść w życie 1 września 2016 roku. Zapisy dotyczące zmian w edukacji wczesnoszkolnej 1 września 2017 roku.

 

Stanowisko MEN w sprawie przysługujących nauczycielowi dni wolnych z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14. roku życia.

Pracownikowi (również nauczycielowi) wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wynika to z art. 188 ustawy Kodeks pracy, którego nowelizacja obowiązuje od 2 stycznia 2016 r.
 
O sposobie wykorzystania zwolnienia w danym roku kalendarzowym decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się do pełnej godziny pracy.
 
Nauczyciel ma prawo do 2 dni zwolnienia od pracy, a ten, który zdecyduje się wykorzystać zwolnienie od pracy w wymiarze godzinowym, powinien być rozliczany z wykorzystanych godzin w odniesieniu do ośmiogodzinnego, dobowego wymiaru czasu pracy, bez względu na liczbę przydzielonych w planie zajęć w konkretnym dniu.
 
Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego nauczyciela. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się do pełnej godziny pracy.
 
Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy pracuje tygodniowo do 40 godzin. Dobowy wymiar czasu pracy nauczyciela wynosi do 8 godzin.
 
 

Zostań Ambasadorem „Przedszkolnego ABC”!!!

Od maja 2015 roku przedszkola, żłobki oraz inne placówki edukacyjne dla dzieci do 7. roku życia będą mogły ubiegać się o tytuł Ambasadora „Przedszkolnego ABC”. Tytuł przyznawany będzie placówkom promującym idee wychowania najmłodszych w duchu praw dziecka.

Placówki ubiegające się o tytuł prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zawierającego:

● krótką charakterystykę placówki;

● opis działań podejmowanych w celu promocji praw dziecka;

● dane adresowe placówki, w tym adres strony internetowej lub profilu na Facebooku;

● logo placówki;

● zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.

Decyzję o przyznaniu tytułu Ambasadora „Przedszkolnego ABC” podejmują członkowie redakcji. Placówka – Ambasador „Przedszkolnego ABC” – będzie zobowiązana do umieszczenia informacji na ten temat na swojej stronie internetowej. Otrzyma też certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu. Wykaz placówek, którym nadano tytuł, będzie zamieszczony na stronie internetowej magazynu „Przedszkolne ABC”. Informacja będzie również opublikowana na łamach czasopisma.

Szczegółowe zasady przyznawania tytułu i formularz zgłoszeniowy dostępne są w plikach do pobrania: Regulamin Formularz zgłoszenia


Partnerzy:                                                                                 

               

[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.