Aktualności

W najnowszym numerze

"Przedszkolne ABC" nr 7/2016

Reklama

Do pobrania

Zapraszamy do pobrania bezpłatnych
materiałów w wersji PDF.

WEJŚCIE

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera!
W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

WYŚLIJ


20 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka <3

Z tej okazji w nadchodzącym tygodniu na stronach Przedszkolne ABC będą się pojawiały treści na temat genezy i obchodów tego święta - ważnego dla WSZYSTKICH osób związanych z wychowaniem przedszkolnym!
Chętne osoby zapraszamy do promocji dorobku nauczycieli wychowania przedszkolnego i włączenia się w te obchody na profilu naszej strony na Facebooku
Zapraszamy również do pobrania prezentu od czasopisma dla nauczycieli i dzieci. Plik jest do pobrania z naszej strony,z zakładki: pliki do pobrania.
 
Poznaj nasze Archiwum i sprawdź, jakie pliki oferujemy bezpłatnie do kolejnych numerów!!!

IV edycja konkursu "Wymyśl grę, zostań autorem Granny". Patronat medialny "Przedszkolnego ABC"

Rusza kolejna edycja konkursu!! W związku z licznymi zapytaniami o możliwość stworzenia własnej gry rozszerzyliśmy warunki uczestnictwa. W tej edycji, każdy kto tylko, odważy się spróbować swoich sił może wziąć w nim udział.

Szczegóły w regulaminie:

Srtona 1

Strona 2

 


Przedszkolne ABC nr 7/2016

 

 Co we wrześniowym numerze?

Nowy rok szkolny rozpoczynamy pod znakiem zmian, jakie wyprowadzone zostały w organizacji polskiego systemu edukacji oraz w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Od września w wielu przedszkolach ponownie zagoszczą sześciolatki. Najstarsze przedszkolaki, zgodnie ze zmianami programowymi na tym etapie edukacyjnym będą uczyły się czytania oraz przygotowywały się do nabywania umiejętności pisania. Planujemy systematycznie zamieszczać materiały wspierające nauczycieli w planowaniu pracy wynikającej z tych zmian. W tym celu „Przedszkolne ABC” będzie wzbogacone o publikację „Uczę się czytać i pisać”. Będziemy również poruszać tematy związane z rozwijaniem u najmłodszych zarówno sfery poznawczej, ale również postawy twórczej oraz umiejętności komunikacyjnych i społecznych.

W bieżącym numerze skupiamy się na pokazaniu walorów pracy zespołowej, wartości jakie niosą ze sobą gry i zabawy dydaktyczne oraz muzyczne. Zachęcamy również do stosowania ciekawej formy współpracy z rodzicami – listu (w tym numerze dotyczy on na tematu łagodzenia stresu związanego z procesem adaptacji).

Po raz czwarty ogłaszamy konkurs „Wymyśl grę, zostań autorem GRANNY”. Mamy nadzieję, że zainteresuje on wielu Czytelników, którzy cenią rolę gier edukacyjnych we wspieraniu rozwoju najmłodszych. Główną nagrodą w konkursie (oprócz wysokiej nagrody pieniężnej) jest wydanie przez firmę GRANNA w formie rynkowej nagrodzonego projektu. W ubiegłym roku, nagrodę tę zdobyła nasza Czytelniczka – pani Katarzyna Wioska i jej gra „Sadzimy las”. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału!

W nowym roku szkolnym wszystkim Czytelnikom, Autorom i Współpracownikom życzymy wielu sukcesów w ich trudnej i odpowiedzialnej pracy.


 Oferta specjalna "Przedszkolnego ABC" na nowy rok szkolny!!!

1. Przedszkolne ABC - z nm łatwiej uczę się! Do 15 września 10% rabatu!

Zmieniamy się dla WAS. Od września zestaw czasopismo, dwa plakaty i plik "Rok z Przedszkolnym ABC" wzbogacamy o materiał "Uczę się czytać i pisać" a w nim - 40 kart pracy i zdjęć przygotowanych z uwzględnieniem zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Zamów lub przedłuż do 1 września prenumeratę "Przedszkolnego ABC"i korzystaj z naszych materiałów z 10% rabatem!
 
Do zamówienia dołączamy również:

2. Bezpłatny numer materiałów "Uczę się czytać i pisać" i płytę CD z przedszkolnymi piosenkami!

Zamów prenumeratę "Przedszkolnego ABC", a bezpłatnie otrzymasz materiały dla nauczycieli starszych przedszkolaków (pięciolatków i sześciolatków) "Uczę się czytać i pisać" (numer wrześniowy) oraz płytę CD Wydawnictwa Akord Śpiewające Brzdące z Poznania.

   Prawne ABC - informacje o programie wychowania przedszkolnego i procedurze jego dopuszczenia

Na prośbę Czytelników przygotowaliśmy informację o programie wychowania przedszkolnego i procedurze jego dopuszczenia w przedszkolu.
Plik dostępny jest w zakładce "Do pobrania"

Uczę się czytac i pisać

Z wielką przyjemnością informujemy o nowym dodatku do czasopisma – publikacji dla nauczycieli sześciolatków - Uczę się czytać i pisać. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem wychowawców, którzy od września będą przygotowywać dzieci do nabywania umiejętności czytania i pisania. Publikacja jest dostępna wyłącznie dla prenumeratorów!

 

Zapraszamy do BEZPŁATNEGO pobrania fragmentu Uczę się czytać i pisać. Materiał jest dostępny w zakładce "Do pobrania"

Więcej informacji o dodatku można uzyskać e-mailowo pod adresem: redakcja@przedszkolneabc.pl lub telefonicznie 794 994 190

Życzymy przyjemnej lektury :)Prawne ABC! MEN opublikowało projekt podstawy programowej wychowania przedszkolnego

W projekcie czytamy: W przedszkolu starsze dzieci przede wszystkim powinny rozpocząć naukę czytania i – w zależności od indywidualnych umiejętności – przygotowywać się do nauki pisania (podejmowanie prób pisania). Nauka pisania, jako umiejętność znacznie trudniejsza dla dziecka, powinna być domeną edukacji szkolnej. (...) Dziecko sześcioletnie, realizujące roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne powinno podejmować aktywność podobną do aktywności ucznia. Rolą nauczyciela wychowania przedszkolnego jest przygotowanie dziecka do nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, uwzględniając potrzeby dziecka – w tym potrzebę ruchu.

Zapisy dotyczące nabywania umiejętności czytania i pisania brzmią:

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

 1. potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;

 2. potrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

 3. dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;

 4. słucha lub odbiera w dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, m.in. z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji lub języka migowego; interesuje się książkami;

 5. rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu;

 6. układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

 7. zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe);

 8. interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać;

 9. interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisania;

 10. rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania.

Zapisy dotyczące nabywania umiejętności matematycznych:

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

 1. liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego;

 2. dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

 3. porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne i nierównoliczne;

 4. zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej;

 5. rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;

 6. wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;

 7. zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku;

 8. rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne i porównuje ich wielkości.

Treść projektu podstawy programowej (dokument do pobrania)

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (załącznik do rozporządzenia nr 1) ma wejść w życie 1 września 2016 roku. Zapisy dotyczące zmian w edukacji wczesnoszkolnej 1 września 2017 roku.

 

Stanowisko MEN w sprawie przysługujących nauczycielowi dni wolnych z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14. roku życia.

Pracownikowi (również nauczycielowi) wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wynika to z art. 188 ustawy Kodeks pracy, którego nowelizacja obowiązuje od 2 stycznia 2016 r.
 
O sposobie wykorzystania zwolnienia w danym roku kalendarzowym decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się do pełnej godziny pracy.
 
Nauczyciel ma prawo do 2 dni zwolnienia od pracy, a ten, który zdecyduje się wykorzystać zwolnienie od pracy w wymiarze godzinowym, powinien być rozliczany z wykorzystanych godzin w odniesieniu do ośmiogodzinnego, dobowego wymiaru czasu pracy, bez względu na liczbę przydzielonych w planie zajęć w konkretnym dniu.
 
Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego nauczyciela. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się do pełnej godziny pracy.
 
Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy pracuje tygodniowo do 40 godzin. Dobowy wymiar czasu pracy nauczyciela wynosi do 8 godzin.
 
 

Zostań Ambasadorem „Przedszkolnego ABC”!!!

Od maja 2015 roku przedszkola, żłobki oraz inne placówki edukacyjne dla dzieci do 7. roku życia będą mogły ubiegać się o tytuł Ambasadora „Przedszkolnego ABC”. Tytuł przyznawany będzie placówkom promującym idee wychowania najmłodszych w duchu praw dziecka.

Placówki ubiegające się o tytuł prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zawierającego:

● krótką charakterystykę placówki;

● opis działań podejmowanych w celu promocji praw dziecka;

● dane adresowe placówki, w tym adres strony internetowej lub profilu na Facebooku;

● logo placówki;

● zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.

Decyzję o przyznaniu tytułu Ambasadora „Przedszkolnego ABC” podejmują członkowie redakcji. Placówka – Ambasador „Przedszkolnego ABC” – będzie zobowiązana do umieszczenia informacji na ten temat na swojej stronie internetowej. Otrzyma też certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu. Wykaz placówek, którym nadano tytuł, będzie zamieszczony na stronie internetowej magazynu „Przedszkolne ABC”. Informacja będzie również opublikowana na łamach czasopisma.

Szczegółowe zasady przyznawania tytułu i formularz zgłoszeniowy dostępne są w plikach do pobrania: Regulamin Formularz zgłoszenia


Partnerzy:                                                                                 

               

[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.