Archiwum

W najnowszym numerze

Listopadowe "Przedszkolne ABC"

Reklama

Do pobrania

Zapraszamy do pobrania bezpłatnych
materiałów w wersji PDF.

WEJŚCIE

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera!
W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

WYŚLIJ


Rabat 20% na zakup numerów archiwalnych z roku 2016

Prenumeratę oraz pojedyncze archiwalne numery czasopisma z roku 2016 z rabatem 20% można kupić drogą e-mailową, wysyłając zamówienie na adres: redakcja@przedszkolneabc.pl   


 

Październikowe "Przedszkolne ABC"

  

    

 Co znajdziecie w numerze?

Wraz ze zmianami, jakimi podlega polska oświata, wzrasta zainteresowanie nauczycieli przedszkoli rozwiązaniami organizacyjno-metodycznymi wskazanymi w podstawie programowej. W bieżącym numerze wiele miejsca poświęcamy więc przestrzeni edukacyjnej i uczeniu się dzieci zgodnie z konstruktywistycznym modelem edukacyjnym. Artykuł Małgorzaty Muszyńskiej i Marty Bukowskiej, przestawiający ten problem, polecamy szczególnej uwadze zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom przedszkoli.

W numerze znalazły się też materiały dotyczące wspomagania rozwoju logicznego myślenia przedszkolaków, rozwijania ich literackich zainteresowań oraz kształtowania poczucia bezpieczeństwa. Nauczycielom i rodzicom polecamy interesujący materiał o prawach dziecka widzianych oczami ich samych. Liczymy, że autentyczne wypowiedzi dzieci cytowane w tekście skłonią dorosłych do refleksji.

W niumerze zamieszczamy również 2 plakaty oraz plik pdf "Bawię się i uczę" (40 kart zadaniowych dla dzieci) związane tematycznie z treścią czasopisma.

 


Przedszkolne ABC nr 7/2017

  

  

Co w numerze?

 Numer otwiera artykuł Marii Jankowskiej, w którym autorka przedstawia koncepcję Erika H. Eriksona, dotyczącą psychospołecznej teorii rozwoju. Rozważania na temat etapów rozwoju człowieka mogą ułatwić rodzicom i nauczycielom uzyskanie wiedzy dotyczącej stadiów rozwojowych w życiu człowieka i możliwych efektów stosowania w tych etapach określonych sposobów oddziaływań wychowawczych.  O tym, jak ważna jest uwaga i jej prawidłowe funkcjonowanie w rozwoju dziecka pisze Monika Deja. Przedstawiamy również wiele scenariuszy zajęć i przykłady zabaw, które nawiązują do: minionych wakacji,  zbliżającej się jesieni oraz bezpiecznego uczestnictwa dziecka (jako pieszego) w ruchu drogowym. 

Do numeru dołączone są plakaty tematyczne i zdjęcia w wersji pdf związane z tematyką numeru

oraz plik pdf "Bawię się i uczę" zaierający 63 strony ze zdjęciami i kartami pracy dla dzieci!

Dla nowych prenumeratorów przygotowaliśmy prezent: książkę z płytą CD Wydawnictwa Akord Śpiewające Brzdące z Poznania!


Przedszkolne ABC 6/2017

      

   

 Co w numerze?

Refleksyjne spojrzenie na wychowanie przedszkolne w naszym kraju oraz organizacyjne i programowe zmiany, jakie w nim zachodziły w ostatnich latach przedstawia Krystyna Kamińska. Autorka koncertuje się na problemie dostępności do edukacji przedszkolnej najmłodszych dzieci i znaczeniu tego faktu dla ich rozwoju.

Prezentujemy także scenariusze zajęć, w których uwzględnione są propozycje spójne z nową podstawą programową, w tym: odejście od działań adresowanych do całej grupy na rzecz pracy w zespołach, sposoby zainteresowania przedszkolaków nauką czytania i pisania oraz samodzielnego zdobywania wiedzy, a także umiejętności. Temat zmian programowych podejmowany będzie w kolejnych miesiącach. Mamy nadzieję, że zamieszczane materiały będą wsparciem dla nauczycieli podczas planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 Do czasopisma dołączone są 2 plakaty "Lubimy owoce" oraz "Niech żyją wakacje!" oraz plik pdf "Bawię się i uczę" zaierający 63 strony ze zdjęciami i kartami pracy dla dzieci!

Dla nowych prenumeratorów przygotowaliśmy prezent: książkę z płytą CD Wydawnictwa Akord Śpiewające Brzdące z Poznania!


 

 Przedszkolne ABC nr 5/2017

        

Bieżący numer poświęcamy omówieniu sposobów organizacji procesu uczenia się, które pozwolą dziecku zaspokoić jego naturalną potrzebę poznawania świata.

Historyczny rys metody projektu oraz zmiany w stylu pracy nauczyciela stosującego podejście projektowe przedstawia Marta Kotarba. Techniki Freineta omawia Renata Stawczyk-Mizińska. Podejmujemy również temat logicznych zabaw matematycznych dla najmłodszych i realizacji założeń programu Mistrzowie Kodowania Junior.

Zamów czasopismo i korzystaj z przywilejów PRENUMERATORA BEZ DODATKOWYCH OPŁAT! Bezpłatnie, co miesiąc, otrzymasz karty pracy związane z tematyką numeru - do wydruku! Do wyczerpania zapasów nowi prenumeratorzy otrzymują również pakiet scenariuszy ekologiczno-przyrodniczych (kolorowe plansze, płyta CD z dźwiekami przyrody) wraz z estetycznym segregatorem lub książkę Wydawnictwa Akord Śpiewające Brzdące z Poznania!

Baw się i ucz razem z nami!

Wiecej informacji: http://www.przedszkolneabc.pl/106,Prenumerata.html


Przedszkolne ABC nr 4/2017

      

   

 

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo emocjonalne dzieci to ważne zadanie jakie stoi przed dorosłymi, szczególnie teraz, kiedy w dynamicznie rozwijającym się świecie pojawiają się coraz nowe zagrożenia. Warto o nich z dzieckiem rozmawiać.

Jednym z tematów może być sposób bezpiecznego korzystania z nowoczesnych urządzeń, w tym z komputera. Przedstawiamy przykłady rozwiązań z przedszkoli, w których urządzenie to stało się ważnym środkiem dydaktycznym wykorzystywanym podczas zajęć z informatyki i robotyki.

Spacery i aktywność ruchowa na powietrzu to formy spędzania czasu, ważne dla samopoczucia i zdrowia dzieci. Jeśli połączymy je z poznawaniem historii regionu, w którym znajduje się przedszkole – to korzyści będą nieocenione. W numerze zamieszczamy przykłady zajęć i zabaw podejmujących tę tematykę.

Do numeru załączone są również plakaty "Światowy Dzień Ziem"i oraz "Radosna Wielkanoc". Każda osoba, która zamówi prenumeratę, otrzyma materiały "Bioróżnorodność wokół nas" (segregator z pakietem scenariuszy i materiałami (plansze oraz płyta CD) do wykorzystania podczas realizacji zajęć).

 Zamów prenumeratę


 Przedszkolne ABC - marzec 2017

  

W marcowym numerze

Przedszkolaki odczuwają naturalny głód wiedzy, który starają się zaspokoić wszelkimi sposobami. Eksperymentują, badają i obserwują otaczającą je rzeczywistość. Wyciągają ciekawe wnioski, które zaskakują dorosłych logiką dziecięcego myślenia. Zadają też mnóstwo pytań, oczekując satysfakcjonującej i natychmiastowej odpowiedzi. Temu, jakie warunki powinni zapewnić najmłodszym dorośli, by wspierać ich dążenia do poznania świata, poświęcone są artykuły o rozwoju myślenia krytyczno-twórczego i aktywnym poznawaniu przyrody. Przedstawiamy również rozwiązania metodyczne i organizacyjne umożliwiające przedszkolakom osiąganie gotowości szkolnej. Ich autorzy poruszają m.in. problemy wspomagania rozwoju mowy dziecka z afazją, stosowania storytellingu w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania w procesie edukacyjnym elementów edukacji przez ruch.

Do marcowego "Przedszkolnego ABC", jak co miesiąc, dodane są bezpłatne materiały dla nauczycieli i dzieci. Plik PDF "Bawię się i uczę" zawierający zdjęcia i karty zadaniowe związane z tematyką numeru, w tym materiały dla sześciolatków (propozycje ćwiczeń służących przygotowaniu do podjęcia przez dzieci nauki czytania i pisania. Dodatkowo dołączamy również pliki ze zdjęciami związanymi z aktualną porą roku i nadchodzacymi świętami Wielkiej Nocy. W numerze znajdują się również kolorowe, papierowe plakaty: "Kto mieszka na wsi?" oraz "Kącik plastyczny".


 Zamów prenumeratę


 Przedszkolne ABC - styczeń 2017 

 

   

Z Wami i dla Was rozpoczynamy trzeci rok wydawania czasopisma. Tym razem będzie on przebiegał pod hasłem „Potrzeby – wyzwania – inspiracje”. W kolejnych numerach zamierzamy w kontekście tego hasła omawiać zagadnienia skłaniające do refleksji i poszukiwania dróg wychowania najmłodszych w reformowanym systemie oświaty.

Obserwując zjawisko rozwoju, dostrzegamy, że na jakość warunków edukacyjnych wpływa niewątpliwie nie tylko dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, ale też właściwie zagospodarowana przestrzeń edukacyjna. Zamierzamy prezentować praktyczne rozwiązania inspirujące do aranżacji przestrzeni edukacyjnej przyjaznej dziecku, która umożliwi mu uczenie się w toku zabawy przez przeżywanie, eksperymentowanie i odkrywanie, a także da szansę na podejmowanie swobodnej aktywności we wszystkich sferach rozwoju. Będziemy również poruszać tematy dotyczące zastosowania nowych technologii, ochrony zdrowia przedszkolaków, promowania czytelnictwa oraz rozwijania u przedszkolaków motywacji do nauki czytania i pisania.

W numerze prezentujemy przykłady edukacji najmłodszych z wykorzystaniem metod aktywizujących: dramy, zabaw badawczych oraz gier i zabaw dydaktycznych. Przedstawiamy także pomysł na promowanie rodzinnej aktywności ruchowej i przykłady zabaw plastycznych nawiązujących do Dnia Babci i Dziadka.

 Zamów prenumeratę!


 Przedszkolne ABC - grudzień 2017

  

Koniec roku zachęca do zadumy nad minionym czasem i podsumowań. Proponujemy spojrzenie na zawartość numeru z perspektywy kierunków zmian w polityce oświatowej proponowanych w tym roku szkolnym przez MEN. Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw, między innymi tolerancji, w artykułach otwierających numer podejmują Agata Kałuża i Renata Wrona. Dzieci z niepełnosprawnościami coraz częściej spotkamy w ogólnodostępnych przedszkolach. Mamy nadzieję, że informacje na temat wspomagania ich rozwoju (Komunikacja werbalna i niewerbalna dzieci z zespołem Downa) i sposobu prowadzenia z przedszkolakami rozmów o niepełnosprawności zachęcą Czytelników do refleksji pedagogicznej.

Ważnym wydarzeniem dla edukacji najmłodszych było podwyższenie przez MEN wieku obowiązku szkolnego oraz zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Uwadze Czytelników polecamy teksty nawiązujące do tych zmian. Piszą na ten temat między innymi Katarzyna Żelazna, Sylwia Buczek i Iwona Wojciechowska. W numerze wiele miejsca poświęcamy również działaniom, które mają na celu rozwijanie kompetencji czytelniczych i informatycznych wśród dzieci.

Tradycyjnie wiele grudniowych materiałów nawiązuje do świąt Bożego Narodzenie. Mamy nadzieję, że zabawy inspirowane ich lekturą, umilą zarówno dorosłym, jak i przedszkolakom czas oczekiwania na magiczną, Świętą Noc.


 Przdszkolne ABC nr 9/2016

 

     
Co znajdziecie w listopadowym numerze?
Wiele miejsca poświęcamy między innymi sposobom przygotowania przedszkolaków do nauki czytania i pisania, terapii logopedycznej oraz zabawom literackim i muzycznym. Prezentujemy również przykłady zajęć, których celem jest rozbudzanie uczuć patriotycznych przedszkolaków.
 

Przedszkolne ABC nr 8/2016

Październikowe “Przedszkolne ABC” w dużej części poświęcamy wspomaganiu rozwoju mowy dziecka. Dzięki kompetencjom językowym i komunikacyjnym dziecko poznaje świat, ale również dzięki nim świat poznaje dziecko: jego potrzeby, spostrzeżenia, uczucia. Optymalne warunki do rozwoju mowy stwarzają rodzice, a z chwilą osiągnięcia przez malucha 3–4 lat rówieśnicy w przedszkolu. W procesie tym olbrzymią rolę odgrywa też nauczyciel, świadomie i profesjonalnie organizujący sytuacje pozwalające dziecku na rozbudowywanie doświadczeń językowych. Przykłady twórczych zabaw wspierających kompetencje komunikacyjne zamieszczamy w wielu tekstach, także tych poświęconych uczeniu się języka obcego. Ogromne znaczenie we wspieraniu rozwoju mowy przedszkolaka ma literatura piękna. Przedstawiamy kilka artykułów, w których jest ona inspiracją do podejmowania przez dzieci różnych aktywności. Zwracamy także uwagę na znaczenie kącików książki, miejsc zaaranżowanych w przedszkolnych salach, by maluchy mogły rozwijać swoje zainteresowania czytelnicze.

 Jesień daje wiele możliwości do działań inspirowanych jej nastrojem i kolorem. Zamieszczamy więc ciekawe propozycje zabaw plastycznych z wykorzystaniem darów jesieni. Do numeru załączony jest dwustronny plakat związany tematycznie z zawartością czasopisma. Prenumeratorzy otrzymają również materiały w wersji elektronicznej “Rok z czasopismem Przedszkolne ABC” oraz “Uczę się czytać i pisać. Część 2”. Życzymy miłej i inspirującej lektury.

 

  


Przedszkolne ABC nr 7/2016

 

 Co we wrześniowym numerze?

Nowy rok szkolny rozpoczynamy pod znakiem zmian, jakie wyprowadzone zostały w organizacji polskiego systemu edukacji oraz w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Od września w wielu przedszkolach ponownie zagoszczą sześciolatki. Najstarsze przedszkolaki, zgodnie ze zmianami programowymi na tym etapie edukacyjnym będą uczyły się czytania oraz przygotowywały się do nabywania umiejętności pisania. Planujemy systematycznie zamieszczać materiały wspierające nauczycieli w planowaniu pracy wynikającej z tych zmian. W tym celu „Przedszkolne ABC” będzie wzbogacone o publikację „Uczę się czytać i pisać”. Będziemy również poruszać tematy związane z rozwijaniem u najmłodszych zarówno sfery poznawczej, ale również postawy twórczej oraz umiejętności komunikacyjnych i społecznych.

W bieżącym numerze skupiamy się na pokazaniu walorów pracy zespołowej, wartości jakie niosą ze sobą gry i zabawy dydaktyczne oraz muzyczne. Zachęcamy również do stosowania ciekawej formy współpracy z rodzicami – listu (w tym numerze dotyczy on na tematu łagodzenia stresu związanego z procesem adaptacji).

Po raz czwarty ogłaszamy konkurs „Wymyśl grę, zostań autorem GRANNY”. Mamy nadzieję, że zainteresuje on wielu Czytelników, którzy cenią rolę gier edukacyjnych we wspieraniu rozwoju najmłodszych. Główną nagrodą w konkursie (oprócz wysokiej nagrody pieniężnej) jest wydanie przez firmę GRANNA w formie rynkowej nagrodzonego projektu. W ubiegłym roku, nagrodę tę zdobyła nasza Czytelniczka – pani Katarzyna Wioska i jej gra „Sadzimy las”. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału!

W nowym roku szkolnym wszystkim Czytelnikom, Autorom i Współpracownikom życzymy wielu sukcesów w ich trudnej i odpowiedzialnej pracy.


Przedszkolne ABC nr 6/2016

 Co w czerwcowym numerze?

Emocje odgrywają ważną rolę w życiu każdego człowieka, niezależnie od jego wieku. Jeśli przedszkolaki nauczą się, jak sobie z nimi radzić, to w przyszłości powinny lepiej odnajdywać się w trudnych sytuacjach, w których się znajdą. Uwadze Czytelników polecamy artykuł na temat inteligencji emocjonalnej oraz wiersz Mały chłopczyk, które skłaniają do refleksji nad planową edukacją dziecka zarówno w rodzinie, jak i w przedszkolu.

Ciepłe czerwcowe dni zachęcają do wycieczek, spacerów i zabaw w ogrodzie. Proponujemy ciekawe sposoby spędzania czasu na powietrzu, wśród nich szczególnie polecamy tekst Dominiki Borgieł (o Beskidach – miejscu, które naszym zdaniem warto odwiedzić podczas wakacyjnych wędrówek) oraz artykuł nauczycieli z Przedszkola nr 352 w Warszawie (o terenowej grze miejskiej).


Przedszkolne ABC nr 5/2016

    

 W majowym numerze wiele miejsca poświęcamy rodzinie oraz roli, jaką odgrywa ona w procesie wychowania dzieci. Dobre relacje społeczne są podstawą funkcjonowania człowieka, dają satysfakcję, poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa, podnoszą samoocenę, rozwijają kreatywność i zdolności poznawcze. Kwestię wpływu rodziny na te zagadnienia omawia dr Maria Jankowska. Autorka podaje rodzicom i nauczycielom przedszkolaków wiele wskazówek, dzięki którym dzieci będą miały szansę stać się wartościowymi ludźmi, otwartymi na innych.

Do refleksji na temat znaczenia samodzielności – jednego z wyznaczników socjalizacji – zachęca tekst Jolanty Wąsowskiej. Polecamy Państwa uwadze również artykuł Edyty Wołczuk Mamo, Tato! Nie mówcie tak do mnie! napisany w formie listu dziecka do rodziców. Wspaniałą okazją do rozwijania twórczego potencjału malucha są zabawy. W numerze przedstawiamy wiele pomysłów na ciekawe zabawy sensoryczne i gry dydaktyczne oraz scenariusze zajęć rozwijających umiejętności matematyczne i językowe.
W związku z planowanymi zmianami w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i wprowadzeniem do niej zagadnień związanych z nauką czytania w wielu artykułach pojawiają się zadania, które mają na celu doskonalenie u dzieci analizy i syntezy słuchowej, rozpoznawanie przez nie liter oraz czytanie sylab, wyrazów i zdań. Zbliża się Dzień Matki, święto szczególnie uroczyście obchodzone w domach i przedszkolach. Przedstawiamy więc propozycję niespodzianki dla mamy oraz kilka wierszy na ten temat, które naszym zdaniem umilą to wyjątkowe, rodzinne święto.
 
   
  
Do numeru załączone są dwa plakaty oraz zestaw ilustracji i zadań dla dzieci związanych z tematyką zabaw i scenariuszy :)

Przedszkolne ABC nr 4/2016

Prezent dla prenumeratorów czasopisma "Przedszkolne ABC z okazji Światowego Dnia Ziemi 

W kwietniu dla wszystkich dotychczasowych i nowych osób, które zaprenumerują Przedszkolne ABC mamy prezent - grę memo "Przygody Pogodziaków" oraz zakładki do książek z wizerunkami bohaterów tej serii.
„Kłopoty Pogodziaków” to 10-odcinkowa, edukacyjna seria, której bohaterami są Pogodziaki – duszki pogody. Chmurcia, Wietrzak, Cieplak i Mrozek od najdawniejszych czasów opiekowały się pogodą oraz klimatem, ale ostatnio są bardzo zmartwione, bo z klimatem dzieje się coś bardzo niedobrego. Trudno to wszystko zrozumieć. Dlatego Pogodziaki proszą o pomoc profesora Niestałego, który jest klimatologiem i o wie wszystko o pogodzie.
Seria emitowana jest w TVP ABC. Polecamy te filmy - na pewno wzbogacą wiedzę dzieci o zjawiskach pogodowych, a także zaciekawią światem przyrody.
Gry powstały w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej!

  
Co znajdziecie w kwietniowym numerze?
Ciekawe informacje na temat dziecka przewlekle chorego w przedszkolu; wiele przykładów zabaw językowych, matematycznych, plastycznych i muzycznych, a także przykłady środków dydaktycznych wzbogacających pracę z dziećmi, w tym pomysł na ścieżkę sensoryczną do samodzielnego wykonania.
Jak co miesiąc kolorowa wkładka i bezpłatne materiały w pliku pdf związane z publikowanymi materiałami Rok z czasopismem "Przedszkolne ABC" - kwiecień
 
  

Przedszkolne ABC nr 3/2016

  

Co w numerze?

Bardzo interesujący tekst o symptomach wskazujących na autyzm, informacje jak pomóc dziecku nieśmiałemu, garść wielkanocnych inspiracji, pomysły na ciekawe eksperymenty oraz literackie podróże.
Publikujemy również wiosenne i językowe propozycje zabaw i zajęć do zorganizowania w domu i przedszkolu
Polecam kolejne "przepisy" na ciekawe i samodzielne poznawanie świata przez przedszkolaki. Mali badacze z Przedszkola Publicznego w Rydzynie badają zachowanie przedmiotów w wodzie i powietrzu, poznają właściwości magnesu i dowiadują się, jak działa zegar słoneczny. Bawią się z potworem z piany, a także obserwują wodne wiry. Badawcze zabawy (z wiatrem i kolorami) przedstawiają również panie Sylwia Buczek i Agnieszka Szczesiak.
Dodatkowo, jak co miesiąc, bezpłatnie dla prenumeratorów przygotowaliśmy zestawy materiałów do wykorzystania podczas organizacji zabaw i zajęć opublikowanych w numerze, czyli "Rok z czasopismem Przedszkolne ABC - marzec". Numer zawiera również dwa tematyczne plakaty.
 

Przedszkolne ABC nr 2/2016

   

Do papierowego numeru załączony jest dwustronny kolorowy plakat o wymiarach 410x580 cm "Skrzydlaci podróżnicy" oraz "Jak poznaję świat?"), a także  38 zdjęć i kart pracy (w pliku pdf) "Rok z czasopismem Przedszkolne ABC" - luty. Plik zawiera materiały do wykorzystania w pracy indywidualnej z dziećmi oraz zdjęcia i ilustracje do organizacji zajęć grupowych.

    


Przedszkolne ABC nr 1/2016

Zmieniamy się dla WAS wraz z początkiem nowego roku. Mam nadzieję, że zmiany będą się Wam podobały.
Oto najważniejsze z nich:

  • nowa szata graficzna zapewniająca WIĘCEJ treści, przy zachowaniu dotychczasowej ceny magazynu.
  • odwołania do zmian planowanych w systemie oświaty i możliwości powrotu sześciolatków do przedszkoli.
  • więcej praktycznych przykładów, w tym bogaty w treści dodatek "Rok z Przedszkolnym ABC" wydawany w pliku pdf. (do kopiowania) - do wykorzystania z dziećmi podczas zajęć przedstawionych w numerze.

Do papierowego numeru załączony jest dwustronny kolorowy plakat o wymiarach 410x580 cm "Dzień babci i Dziadka" oraz "Zima nie jest zła"), a także  28 zdjęć i kart pracy (w pliku pdf) "Rok z czasopismem Przedszkolne ABC". Plik zawiera materiały do wykorzystania w pracy indywidualnej z dziećmi oraz zdjęcia i ilustracje do organizacji zajęć grupowych.

Poznaj spis treści numeru 1_2016

 


 Spisy treści numerów "Przedszkolnego ABC" z roku 2015

Przedszkolne ABC nr 10/2015

Do numeru załączony jest dwustronny plakat (Matematyka "na palcach" i Boże Narodzenie) oraz 30 zdjęcia w pliku pdf "Zimowe ABC", zawierające materiały do wykorzystania w pracy indywidualnej zdziećmi, w tym tematyczne karty pracy.

Spis treści


Przedszkolne ABC nr 9/2015

Spis treści do pobrania

Do numeru załączony jest dwustronny plakat (Światowy Dzień Pluszowego Misia oraz Andrzejki) oraz 30 zdjęcia w pliku pdf "Jesienne ABC cz. 2", zawierające materiały do wykorzystania w pracy indywidualnej z dziećmi.


Przedszkolne ABC nr 8/2015

Spis treści - do pobrania

Do numeru załączony jest dwustronny plakat (Elementy do utworzenia piramidy żywienia) oraz 22 zdjęcia w pliku pdf "Jesienne ABC", zawierające materiały do wykorzystania w pracy indywidualnej z dziećmi.


Przedszkolne ABC nr 7/2015  

Spis treści - do pobrania

Do numeru załączony jest dwustronny plakat (Kąciki zabaw/zainteresowań) oraz 22 zdjęcia w pliku pdf "Witamy w przedszkolu", zawierające materiały do wykorzystania w pracy indywidualnej z dziećmi.  


Przedszkolne ABC nr 6/2015  

Spis treści - do pobrania

Do numeru załączony jest dwustronny plakat (Układ Słoneczny i Wakacyjne podróże) oraz 22 zdjęcia w pliku pdf związane z tematyką działu Wychowawca z pasją (Jedziemy na wakacje).


Przedszkolne ABC nr 5/2015

 Spis treści - plik do pobrania

 Do numeru załączony jest dwustronny plakat (Językowe zabawy - zdrobnienia) oraz 22 zdjęcia w pliku pdf związane z tematyką działu Wychowawca z pasją (Historia powstania papieru i książki).


Przedszkolne ABC nr 4/2015

 Spis treści - plik do pobrania

Do numeru załączony jest dwustronny plakat (Emocje) oraz 22 zdjęcia (Urządzenia napędzane wiatrem i Na łące) w pliku pdf związane z tematyką działu Wychowawca z pasją.


Przedszkolne ABC nr 3/2015

Spis treści - plik do pobrania


Do numeru załączony jest dwustronny plakat (Instrumenty muzyczne) oraz 22 zdjęcia w pliku pdf związane z tematyką działu Wychowawca z pasją (Wesoła orkiestra, Wiosna już tuż, tuż)


"Przedszkolne ABC" nr 2/2015

Spis treści nr 2/2015 - plik do pobrania

[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z
Polityką Plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.