Świat przyrody

Fascynujący świat

Zbliżają się wakacje – czas relaksu, wyjazdów, podróży, wędrówek i spacerów. Swoje tajemnice otwiera przed nami świat: lasy, pola, łąki, góry i  jeziora. Warto bliżej przyjrzeć się temu bogactwu wokół nas. Do poznawania i  obserwacji świata przyrody nie potrzeba drogiego sprzętu. By bez niego zobaczyć jak najwięcej, warto jednak skorzystać ze wskazówek przyrodników. Do takich zapewne należy Peter Wohlleben, leśnik z  przeszło dwudziestoletnim stażem pracy w  Zarządzie Lasów Państwowych w  Niemczech, który swoją wizję ochrony przyrody wciela w życie opiekując się lasami w  Reńskich Górach Łupkowych. Bogatą wiedzą chętnie dzieli się w licznych publikacjach i podczas seminariów. Warto zapoznać się z dwiema publikacjami tego autora, które ukazały się w wydawnictwie „Otwarte” w  mistrzowskim tłumaczeniu Ewy Kochanowskiej.

Książka Sekretne życie drzew  (P. Wohlleben, Tłumaczenie E. Kochanowska, Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2016.) jest efektem fascynacji autora drzewami. Wieloletnie obserwacje lasu zaowocowały znajdującymi się w niej ciekawymi i  wzruszającymi opowieściami o  różnych gatunkach drzew oraz ich zwyczajach.
W lesie dzieją się zdumiewające rzeczy. Są tam drzewa, które porozumiewają się ze sobą, drzewa, które z oddaniem troszczą się o swe potomstwo oraz pielęgnują starych i chorych sąsiadów, drzewa, które doświadczają wrażeń, mają uczucia i pamięć. Stare, powalone martwe drzewa są pokarmem dla innych drzew i krzewów. Są mieszkaniem dla owadów,  które nie atakują dzięki nim zdrowych okazów. Inteligencja i  obrona drzew przed silnymi wiatrami polega na odpowiednim ułożeniu konarów i gałęzi, aby przeciwdziałać niebezpieczeństwu wyrwania lub złamania.
Las daje schronienie zwierzętom i  ptakom, umożliwia im życie i  rozmnażanie. One zaś przenoszą owoce i  nasiona, z  których wyrastają nowe drzewa, daleko od macierzystych okazów. Już po tytułach rozdziałów książki widać, że autor obdarza szacunkiem każde drzewo i pisze o nim, jak o przyjacielu.

Druga książka Petera Wohllebena nosi tytuł Duchowe życie zwierząt. Poznajemy dzięki niej świat, którego nie znamy. Autor, korzystając z  najnowszych badań naukowych oraz własnych obserwacji, udowadnia, że zwierzęta i ludzie w sferze uczuć i doznań są do siebie podobni. W opowieściach odkrywa przed nami historie różnych zwierząt. Przedstawia mądrość, współczucie i przyjaźń przedstawicieli różnych gatunków. Przytacza śmiałe stwierdzenia i fascynujące ciekawostki, np. o koniach, które mają wykształcone poczucie sprawiedliwości i wstydu oraz z zadowoleniem przyjmują pochwały, gdy im się coś uda. Dowiadujemy się, że zwierzęta informują się o niebezpieczeństwie i możliwościach zdobycia pokarmu, że w  ich świecie, tak jak u ludzi, zdarzają się także kradzieże i eliminacja, a gdy wyczuwają zagrożenie, wolą przebywać w gęstych lasach oraz zaroślach i  dopiero nocą z  nich wychodzą. Niektóre zwierzęta są wiernymi osobnikami i  pozostają ze swoimi partnerami przez całe życie (np. kruki, bociany, żurawie), często mają doskonałe zdolności przystosowawcze.
Świat zwierząt rządzi się swoimi prawami, niestety ludzie ciągle w  nie ingerują, niszcząc to, co najcenniejsze i niepowtarzalne. Po lekturze niezwykłych przyrodniczych opowieści Wohllebena inaczej będziemy patrzeć na otaczający nas świat. Zainspirowani fascynującą lekturą wzbogacimy nasze spojrzenie na otaczającą nas przyrodę.

Wydawnictwo „Otwarte” zaproponowało polskiemu czytelnikowi dwie wersje przedstawionych książek. Jedna zawiera wyłącznie tekst, druga zaś została wzbogacona wyjątkowymi zdjęciami polskich lasów oraz zwierząt, ptaków i owadów.

Teresa Dziurzyńska