Dzień Matematyki

Święto matematyki. 

W Przedszkolu nr 7 w Chorzowie po raz drugi obchodziliśmy Dzień Matematyki. Tego dnia strojem obowiązkowym dla dzieci i personelu przedszkola były koszulki z numerkami. Po uroczystym otwarciu imprezy każda grupa otrzymała kartę z  zadaniami i zaczęła matematyczne zmagania. Karty z ośmioma zadaniami matematycznymi były rozłożone w salach i  na przedszkolnych korytarzach. Każda z grup miała wykonać zadanie i  przejść do kolejnego zgodnie ze wskazówkami zegara (kierując się od lewej do prawej strony przedszkolnych pomieszczeń). Zadania były dostosowane do możliwości dzieci młodszych i starszych. Wszystkie grupy wykonały je bezbłędnie. Imprezę uroczyście zakończono okrzykiem: Dzień Matematyki!


Zadania dla dzieci

Zadanie 1
Wiosną budzą się biedronki. Nasze biedronki będą wędrowały po trawce: Młodsze dzieci – górny róg, dolny róg, bok, góra, dół, środek. Starsze dzieci – prawy górny róg, lewy dolny róg, prawo, lewo, środek, dół, góra. Powodzenia!
Zadanie 2
Wiosną tęcza często pojawia się na niebie. Ułóżcie tęczę z kolorowych paseczków. Powodzenia!
Zadanie 3
Pracujemy jak mrówki i  budujemy wieżę. Zbudujcie wieżę z 10, 15 lub 20 klocków. A może uda wam się użyć ich
więcej? Powodzenia!
Zadanie 4
Wiosna rozsypała kwiaty. Pomóżcie je uporządkować. Podzielcie kwiaty według kolorów, a  następnie według
liczby płatków: cztery płatki, pięć płatków i sześć płatków. Powodzenia!
Zadanie 5
Bocian to symbol wiosny. Dwoje dzieci jest bocianami. Pozostałe przedszkolaki (ptaki) mają złapać żaby i je policzyć (starsze dzieci dopasowują kartonik z cyfrą do liczby żab). Powodzenia!
Zadanie 6
Pani Zima, odchodząc, narobiła bałaganu i zostawiła płatki śniegu. Policzcie je i pozbierajcie ich tyle, ile wskazuje cyfra. Powodzenia!
Zadanie 7
Wiosną żaby wychodzą na łąkę i bardzo lubią pluskać się w  wodzie. Pomóżcie im wskoczyć do stawu. Powodzenia!
Zadanie 8
Na naszym dywanie ułóżcie z  nitek dowolną figurę geometryczną. Jeśli chcecie, może być ich kilka. Powodzenia!

Zabawy matmatyczne

Dzień matematyki - figury

Agnieszka Adamczyk
Przedszkole nr 7 w Chorzowie