Kącik matematyczny w przedszkolu

Edukacja matematyczna dla najmłodszych.

Niezwykle ważne jest stosowanie przez nauczycieli w  codziennej pracy działań wspomagających rozwój poznawczy przedszkolaków. Jeżeli będą robić to systematycznie, wtedy edukacja szkolna, w tym matematyczna, będzie dla dzieci przyjemnością. Już w najmłodszych grupach można proponować dzieciom ciekawe zabawy i  gry doskonalące umiejętności liczenia, klasyfikowania, dodawania czy odejmowania. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje organizacje przestrzeni edukacyjnej, sprzyjającą podejmowaniu przez dzieci swobodnych zabaw oraz tematycznych w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni edukacyjnej. Ważne miejsce w tej przestrzeni zajmuje kącik matematyczny.  

Do wyposażenia kącików matematycznych można wykorzystać wiele przedmiotów znajdujących się w  sali lub w  najbliższym otoczeniu (np.: korki, kredki, patyczki, szyszki czy suszone liście). Istotne jest, by nauczyciel zorganizował dostępne dla dzieci miejsce, w którym będą mogły korzystać z tych materiałów. Przedstawiam kilka propozycji takich zabaw oraz pomysły na zorganizowanie kącików tematycznych, w których przedszkolaki będą nabywały kompetencje w tej dziedzinie.

Ewa Tadeusz