Co trzeba wiedzieć o rozwoju mowy dziecka?

O rozwoju mowy słów kilka

Prawidłowe kształtowanie się mowy ma ogromne znaczenie dla ogólnego rozwoju dziecka. Dzięki temu, że rozumie ono mowę oraz sprawnie się nią posługuje, poznaje otaczający świat i może wyrazić swoje spostrzeżenia oraz uczucia.  Mowa służy dziecku jako narzędzie do porozumiewania się z otoczeniem. Maluch zadaje mnóstwo pytań. Szuka wyjaśnień dla wszystkiego, a także tworzy nowe wyrazy (neologizmy), gdy okazuje się, że ma zbyt mały zasób słów, by wyrazić swoje myśli. Pod koniec 3 roku życia dziecko z reguły ma już opanowane podstawy języka ojczystego, zarówno od strony gramatycznej jak i leksykalnej. W następnych latach życia (w okresie przedszkolnym) poszerza swój słownik i posługuje się coraz sprawniej regułami fonetyki i gramatyki. Doskonali także umiejętność mówienia zdaniami o coraz bardziej poprawnej budowie gramatycznej. Zanikają w tym czasie neologizmy dziecięce, doskonali się umiejętność stosowania poprawnych form fleksyjnych.

Czytaj dalejCo trzeba wiedzieć o rozwoju mowy dziecka?

Jedzenie a mówienie

Karmienie dziecka

Czy jedzenie ma wpływ na rozwój mowy?

Prawidłowy przebieg wielokrotnie powtarzanych czynności pokarmowych, czyli jedzenie i picie, są podstawą sprawnego funkcjonowania całego aparatu artykulacyjnego, który wykorzystujemy podczas mówienia. Zagadnienia związane z przyjmowaniem pokarmów są niezwykle ważne w diagnozie i terapii logopedycznej. Te same narządy biorą bowiem udział zarówno w jedzeniu, jak i tworzeniu dźwięków mowy, przy czym mowa artykułowana rozwinęła się jako czynność wtórna w stosunku do pierwotnych fizjologicznych funkcji gryzienia, żucia i połykania.
Z tego powodu dzieci przejawiające zaburzenia w przyjmowaniu pokarmów oraz zaburzenia w rozwoju mowy wymagają w procesie terapii podejścia interdyscyplinarnego zarówno od strony psychologicznej, jak i pediatrycznej, dietetycznej oraz logopedycznej.

Czytaj dalejJedzenie a mówienie