V EDYCJA cyklu INTEGRACJA DLA EDUKACJI

Konferencja „Organizacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  w szkole i w przedszkolu. Skuteczne i nowoczesne narzędzia, metody i formy wsparcia”

Zapraszamy Dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, pracowników oświaty edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (klasy 1-3 szkoły podstawowej) na bezpłatną Konferencję z cyklu Integracja dla Edukacji.

V edycja cyklu INTEGRACJA DLA EDUKACJI dedykowana jest efektywnej realizacji Rozporządzenia z 25 sierpnia 2017 r. nt. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce. Naszym celem jest wskazanie skutecznych rozwiązań, pokazanie dobrych praktyk i przedstawienie nowoczesnych narzędzi, które będą wspierały pracę Nauczyciela i Wychowawcy w realizacji celów tego Rozporządzenia.
Podjęta przez nas tematyka obejmuje  odpowiedź na aktualne wydarzenia oświatowe oraz uwzględnia obszary z dziedziny edukacji, zgłaszane przez nauczycieli i pracowników oświaty, jako wymagające omówienia, dlatego wspólnie z Państwem pragniemy się nad nimi pochylić.Korzyści z udziału w spotkaniu

  • Pozyskanie merytorycznej wiedzy w obszarze zintegrowanych działań nauczyciela ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania ucznia.
  • Zdobycie wiedzy, jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Poznanie innowacyjnych narzędzi i metod
  • Uzyskanie wiedzy na temat organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce wraz z praktycznymi  informacjami dotyczącymi prowadzenia  dokumentacji udzielonej pomocy
  • Zapoznanie się z indywidualnym programem Edukacyjno-Terapeutycznym/IPET.
  • Możliwość uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę trenerów.
  • Zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami dla edukacji.
  • Profesjonalne wsparcie ze strony konsultantów Moje Bambino oraz ekspertów z dziedziny metodyki pracy z dzieckiem.
  • Atrakcyjne pokazy z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych – stoiska Moje Bambino i Partnerów.
  • Zaświadczenie udziału w konferencji.

Dlaczego warto zarejestrować się już teraz?